Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 10.9.2016

Jari Tervon väite autistisesta kansasta harhaanjohtava

Jari Tervo esitti HS:n haastattelussa (10.9.) väitteen suomalaisten olevan autistinen kansa. Tällainen yleistys ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Autismi on neurobiologinen kehityshäiriö. Diagnosointiin ei riitä pelkkä "autismitesti", vaan diagnosointi edellyttää vaativaa moniammatillista osaamista.

Seulontatesti voi parhaimmillaan vain antaa viitteitä siitä,
että henkilön voisi olla syytä hakeutua tarkempiin tutkimuksiin ja
diagnosointiin. Tutkimusten mukaan autismikirjolla on noin yksi prosentti
väestöstä, Suomessa n. 50 000 henkilöä. Kaikilla ihmisillä on joitakin
yksittäisiä autistisia piirteitä jossain tilanteessa, mutta se ei tee
kenestäkään autistista ihmistä. Autistinen-sana ei ole siis synonyymi yksin viihtyvälle,
vaan aivan oma diagnosoitava kehityshäiriönsä.

Haastattelussa tuodaan esille autismiin liittyvät vaikeudet
sosiaalisuudessa ja vuorovaikutuksessa. Nämä vaikeudet ovat autismikirjon
henkilöllä todellisia, arkea ja sen sujumista haastavia ja haittaavia.
Autismikirjon henkilöllä voi olla vaikeuksia tunnistaa ja ymmärtää muiden
ihmisten tunnetiloja ja ilmaista omia tunteitaan. Samanaikaisesti hänellä voi
olla vaikeuksia sekä sanallisessa että sanattomassa viestinnässä sekä
vaikeuksia ymmärtää ja tulkita muiden ihmisten ajatuksia, tunteita ja toimia.
Nämä piirteet yhdessä aisteihin liittyvien erityispiirteiden kanssa tekevät
autismista monisyisen oireyhtymän, joka näyttäytyy eri ihmisillä hyvin
yksilöllisesti ja jonka aiheuttamat vaikeudet arjesta selviytymisessä ovat
hyvin yksilöllisiä.

 

Autismikirjon ihmiset eivät jättäydy syrjään omasta halustaan, vaan
oireyhtymään liittyvien piirteidensä takia. He myös tulevat piirteidensä takia
usein väärinymmärretyksi ja valtaväestön syrjimiksi. Heillä itsellään on myös
usein halu olla toisten kanssa, mutta heillä ei ole sisäsyntyistä taitoa
siihen. He kuitenkin voivat oppia olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja
oppia nauttimaan toisten kanssa toimisesta. 

 

Arvostamme Jari Tervon tekemää työtä rasismin kitkemiseksi Suomesta.
Ymmärrämme, että Tervon tarkoitus ei ole leimata autismikirjon ihmisiä ja hyvä
kun hän tuo esiin keskustelua autismista, mutta toivomme tulkintojen
pohjautuvan todellisuuteen. Eli toivomme, että Tervo tekisi jatkossa tätä työtä
leimaamatta yhtä vähemmistöryhmää.

Päivi Norvapalo

ohjaava opettaja

Autismi- ja Aspergerliiton puheenjohtaja

Tarja Parviainen

toiminnanjohtaja

Autismi- ja Aspergerliitto ry


Lisää aiheesta mediassa: