Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 29.10.2019

Neuropsykiatriset ihmiset huomioitava kansallisessa mielenterveysstrategiassa

Autismiliitto on antanut lausunnon kansallisen mielenterveysstrategian luonnoksesta. Autismiliitto korostaa lausunnossaan, että mielenterveysstrategian linjauksissa tulee tunnistaa ja ottaa huomioon neuropsykiatriset ihmiset sekä heidän hoidon ja tuen tarpeensa.

Neuropsykiatrisilla ihmisillä (autismikirjon oireyhtymä, ADHD, Tourette) on tutkitusti merkittävä riski sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä psyykkisiin ja somaattisiin sairauksiin. Erityisesti autismikirjon ihmisillä on liitännäisinä oireina mielenterveysongelmia, kuten ahdistuneisuutta ja masennusta. Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan autismikirjon ihmisten riski kuolla itsemurhaan on kymmenkertainen verrattuna normiväestöön. 

Mielenterveys- ja päihdetyössä tulee tunnistaa aiempaa paremmin neuropsykiatriset ihmiset sekä heidän tuen tarpeensa. Samoin on varmistettava, että neuropsykiatristen ihmisten somaattisten sairauksien ja muu terveydenhoito toteutuu yhdenvertaisesti muun väestön kanssa, ja hoidossa otetaan huomioon neuropsykiatrisesta oireyhtymästä, kuten autismikirjon häiriöstä, nousevat haasteet.

Mielenterveysstrategian linjauksissa ei ole riittävästi otettu huomioon vammaisia tai neuropsykiatrisia lapsia ja nuoria eikä erityislapsiperheitä. Erityisesti neuropsykiatristen lasten perheiden palveluihin sekä palveluissa käytettävään kommunikaatioon ja viestinnän selkokielisyyteen on kiinnitettävä huomiota. Erityislapsiperheiden vanhempien jaksamista tulee tukea. Kenenkään etu ei ole se, että erityislapsen
vanhemmat väsyvät taistelussa lapsensa/lastensa tarvitsemista tukitoimista.

Autismiliiton ehdotukset mielenterveysstrategian jatkovalmisteluun

  • Valmistellaan kansallinen toimintaohjelma autismikirjon ihmisten fyysisen ja psyykkisen terveydentilan selvittämiseksi ja tukemiseksi .
  • Neuropsykiatristen ihmisten mielenterveyttä tuetaan siten, että liitännäisoireet vähenevät merkittävästi. Heille ja tarvittaessa myös heidän läheisilleen järjestetään matalan kynnyksen psykoedukatiivista tukea tarpeenmukaisesti ja riittävästi.
  • Neuropsykiatristen ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamisen koulutus tulee pakolliseksi osaksi ammattilaisten mielenterveysosaamiskoulutusta (opettajat, lastenhoitajat, sosiaalialan ammattilaiset jne). Varmistetaan myös puhetta korvaavien ja tukevien kommunikaatiokeinojen käytön hallinta.
  • Hoitopolkuja selkiytetään ja sujuvoitetaan. Esimerkiksi siirtymä lastenpsykiatriasta nuorisopsykiatrialle tulisi sujua automaattisesti.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, 050 409 7940, tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi