Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 24.3.2017

Vammaisfoorumin lausunto valinnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta

Vammaisfoorumi on antanut Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon valinnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta. Lausunnossaan Vammaisfoorumi arvioi, että valinnanvapauslakiesitys sisältää nykymuodossaan merkittäviä riskejä. Tästä syystä luonnoksen valmistelua tulisi jatkaa ja tarkentaa. Loppuun saattamisessa tulisi hyödyntää käynnissä olevien valinnanvapauskokeilujen tulokset.

Vammaisfoorumi toteaa, ettei lakiluonnoksen perusteella ole selvää, missä
määrin uudistus tosiasiallisesti vaikuttaa asiakkaan valinnan mahdollisuuksiin. Konkreettinen mahdollisuus hakeutua tilanteeseen sopivaan
palveluun riippuu myös asiakkaan kyvystä valinnan tekemiseen, mahdollisuudesta
saada tietoa valinnan vaikutuksista ja eri mahdollisuuksista ja
mahdollisuudesta saada tarvittaessa apua ja tukea. 

Vammaisfoorumia huolettaa, että vaikka lakiluonnos antaa pienille toimijoille teoreettiset edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon
markkinoilla toimimiseen, käytännössä markkinaolosuhteet suosisivat suuria toimijoita. Tämä johtuu järjestelmän
huomattavasta monimutkaisuudesta.

Sekä perustason palveluiden, että erityistason palveluiden
tulisi olla saavutettavia ja esteettömiä, että myös vammaiset henkilöt
pystyvät käyttämään niitä yhdenvertaisesti muun väestön kanssa. Palveluiden ja
järjestelmien suunnittelun tulee perustua YK:n vammaissopimuksen mukaisesti
kaikille sopivan suunnittelun periaatteille. Tämä on paitsi
vammaistenhenkilöiden, myös kaikkien muiden palvelunkäyttäjien etu.’

Lue Vammaisfoorumin koko lausunto TÄSTÄ.Vammaisfoorumi ry on vuonna 1999 perustettu 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Autismi- ja Aspergerliitto on Vammaisfoorumin jäsen.