Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 3.2.2022

Esteettömyysdirektiivin ehdotukset vaativat tarkentamista

Autismiliitto katsoo, että esteettömyysdirektiivin soveltaminen on tärkeä askel esteettömyyden edistämiseen Suomessa. Monet direktiivin ehdotuksista ovat oikeansuuntaisia ja kannatettavia, mutta vastatakseen kaikkien vammaisten ihmisten tarpeisiin, on ehdotuksissa vielä paljon muokattavaa ja parannettavaa.

Pidämme hyvänä sitä, että säädökset viedään sisään jo olemassa olevaan lainsäädäntöön. Kansallisella toimeenpanolla on kiire, ja laki on saatava voimaan vielä kesäkuun aikana. Tämän vuoksi pidämme välttämättömänä, että lain toimeenpanoon kytketään sen vaikutusten seuranta ja arviointi, joiden pohjalta lakiin voidaan tehdä myöhemmin tarvittavat muutokset, esimerkiksi lisätä esityksestä puuttuvat rakennettua ympäristöä koskevat vaatimukset. Vammaisfoorumi toteaa omassa lausunnossaan, että jättämällä pois lakiesityksestä rakennetun ympäristön esteettömyysvaatimukset, valittu sääntelytapa johtaisi tosiasiallisesti vammaisten ihmisten syrjintään.

Tiedon saavutettavuutta tulee parantaa

Digitaalisten palveluiden sisältöjen tulisi olla selkeitä ja ymmärrettäviä, kielellisesti ja kognitiivisesti kaikille saavutettavia. Tietoa tulee olla saatavilla monikanavaisesti ja viestejä on selkeytettävä kuvien, kuten erilaisten symbolien, avulla. Digipalvelulaki ja saavutettavuusdirektiivin kansallinen soveltaminen kulkevat käsi kädessä. Digipalvelulakia on kuitenkin kehitetty ensisijaisesti tekniikka edellä palvelujen kielellinen ja kognitiivinen saavutettavuus unohtaen. Mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja itsenäisesti on turvattava, jotta vammaisten ihmisten osallisuus ja yhdenvertaisuus voisivat toteutua YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Ongelmallista on, että pankit eivät myönnä verkkopankkitunnuksia erityistä tukea tarvitseville vammaisille ihmisille, jotka eivät osaa niitä itsenäisesti käyttää. Tämä vaikeuttaa kohtuuttomasti heidän asiointiaan ja elämäänsä nykytilanteessa, jossa myös useimmat viranomaisten tarjoamat digitaaliset palvelut edellyttävät pankkitunnuksia ja vahvan sähköisen tunnistautumisen käyttöä.

Lisätietoa  

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi  

Aihealueet